Paikallisen SEO:n hallinta eksplisiittisten ja implisiittisten hakujen avulla

TL;DR

Sisällys­luettelo

Näytä koko luettelo

Paikallisen SEO:n kannalta on olennaista ymmärtää eksplisiittisten ja implisiittisten haukuje ero. Yrityksesi sijoitus voi vaihdella suuresti sen mukaan, tehdäänkö haku eksplisiittisesti tai implisiittisesti.

Mitä eroa on eksplisiittisillä ja implisiittisillä haulla?

Eksplisiittinen haku tarkoittaa, että käyttäjä lisää sijainnin hakulauseisiinsa, kuten "Yritysjuristi Helsinki". Implisiittinen haku on sellainen, jossa käyttäjä ei lisää sijaintimodifikaattoria hakulauseisiinsa, kuten "Yritysjuristi". Sama toisin sanoen:

  • Implisiittinen haku on yleinen haku, joka ei sisällä sijaintia.
  • Eksplisiittinen haku sisältää sijainnin.

Molemmat haut saattavat tuoda esille samoja tuloksia. Erona on se, että implisiittisessä haussa Google pyrkii kartoittamaan hakijan sijainnin ja tarjoamaan hakulutoksia sen mukaan. Explisiittisessä haussa hakijan sijainti vaikuttaa vähemmän kuin haussa tarkennettu sijainti.

Miten paikalliset hakutulokset eroavat?

Isoin ero paikallisissa hauissa on karttanäkymä. Vaikka lisäät hakusi perään paikan, ei se automaattisesti tuo esiin karttanäkymää. Esimerkiksi useat asiantuntijapalvelut eivät ole paikkasidonnaisia, joten saatat saada vain perinteiset hakutulokset.

Karttanäkymä paikallisessa haussa

Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen näkyvyyteen?

En käy läpi kaikkia SEO:n perusteita. Paikallisissa hauissa näkyvyyteen vaikuttavat mm. nämä tekijät.

  • Kuinka hyvin yritys vastaa käyttäjän hakuun?
  • Kuinka kaukana yritys on fyysisesti hakijasta?
  • Kuinka tunnettu yritys on verkossa ja oikeassa maailmassa?

Monet yritykset lisäävät etusivun titleen sijainnin. Hieman edistyneemmät yritykset tekevät laskeutumissivuja, jotka tähtäävät eksplisiittisiin hakuihin. Nämä eivät kuitenkaan takaa hyviä tuloksia, vaan sijoitus on edellä mainittujen tekijöiden summa.

Eli mitä kannattaa tehdä?

Käytännössä sivu kannattaa optimoida sijainnin sisältävään hakuun. Tällöin sillä on mahdollisuus näkyä eksplisiittisillä ja implisiittisillä haulla. Lähikuntien ja kaupunkien hakuja voi kalastella laskeutumissivuilla. Kohtuus kuitenkin kannattaa muistaa ja tulosten seurantaa on hyvä harrastaa.

Janne Parri Blogi
Janne Parri
Suunnittelija, yrittäjä
Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä: