Hakukoneoptimointi

A:sta Ö:hön

Janne Parri Blogi
Janne Parri
Ensijulkaisu
01.03.2024
Päivitetty
06.03.2024
Janne Parri Nettisivut taustaJanne Parri Nettisivut taustaJanne Parri Nettisivut taustaJanne Parri Nettisivut taustaJanne Parri Nettisivut taustaJanne Parri Nettisivut taustaJanne Parri Nettisivut taustaJanne Parri Nettisivut tausta

Sisällys­luettelo

Ilo irti tästä oppaasta

Tämä opas on yritys selittää kaikki hakukoneoptimointiin liittyvät seikat. Voi olla, että oppaan lukeminen alusta loppuun, ei ole se paras tapa käsitellä aihetta. Näin ollen, kurkkaa sisällyluettelo tuosta sivusta ja klikkaile itsesi olennaisen tiedon äärelle.

Mitä hakukone­optimointi on?

Hakukoneoptimointi suurennuslasi

Hakukoneoptimointi (SEO) on verkkosivuston optimointia, jonka tarkoituksena on parantaa sivuston näkyvyyttä hakukoneissa ja houkutella näin enemmän kävijöitä sivustolle. Tämä saavutetaan erilaisten strategioiden avulla, kuten sisällön optimoinnilla ja avainsanojen käytöllä. Monessa tapauksessa nettisivu pyrkii kääntämään vierailijat asiakkaiksi ja näin hakukoneoptimoinnilla saavutetaan liiketoiminnan tavoitteita. Alla on muutama määritelmä lisää.

Hakukoneoptimointi (SEO) on verkkosivuston optimointia, jonka tarkoituksena on parantaa sivuston näkyvyyttä hakukoneissa ja houkutella näin enemmän kävijöitä sivustolle.
Janne Parri
Search engine optimization (SEO) is the process of improving the quality and quantity of website traffic to a website or a web page from search engines.
Wikipedia (linkki lähteeseen)
SEO means the process of improving your website to increase its visibility in Google, Microsoft Bing, and other search engines...
Search Engine Land (linkki lähteeseen)

Hakukone­­­­optimoinnin kaverit

Hakukoneoptimointi nähdään usein osana digitaalista markkinointia. Siihen liittyy vahvasti muu hakukoneissa tapahtuva markkinointi. Vaikka mainospaikka on tavallaan sama, eroavat seuraavat termit merkittävästi toisistaan.

SEO (Search Engine Optimization) tavoittelee luonnollista näkyvyyttä. Tämä on siis sitä ansaittua näkyvyyttä, jota ei tehdä ostamalla mainoksia. Luonnollista näkyvyyttä kutsutaan myös orgaaniseksi ja ansaituksi näkyvyydeksi.

SEA (Search Engine Marketing) on hakusanamainontaa. Siinä mainostajat maksavat hakukoneissa näkyvistä mainoksista. Suurin tällainen mainosverkosto on tietenkin Google Ads.

PPC (Pay-Per-Click) on digitaalisen mainonnan muoto, jossa mainostaja maksaa klikkausten perusteella. Hakusanamainonta sisältyy tähän kategoriaan, mutta niin sisältyy moni sosiaalisen median mainoskin.

SEM (Search Engine Marketing) on kattotermi, jonka alle SEO ja SEA kuuluvat. Se on siis hakusanamarkkinointia, joka pitää sisällään sekä maksetun, että luonnollisen näkyvyyden.

Miksi SEO on tärkeää?

Raha se on hakukoneoptimoinninkin takana. Hakukoneiden käyttäjät etsivät ratkaisuja ongelmiinsa ja ovat usein valmiita maksamaan niistä. Näin ollen yritysten kannattaa panostaa esimerkiksi blogikirjoituksiin, jotka näkyvät oleellisilla hauilla. Näkyvyys muuttuu kävijöiksi ja kävijät asiakkaiksi.

Näkyvyys muuttuu kävijöiksi ja kävijät asiakkaiksi.

Kuten kaikkea muutakin, voi SEO-panostuksia mitata ja niiden tuloksia arvioida. Mittaamalla hakukoneista saadun liikenteen ja sen tuoman kaupan, voidaan helposti perustella lisäpanostukset.

Vaikka, raha on selkeästi se isoin syy, voi hakukoneoptimointi auttaa myös muissa tilanteissa. Esimerkiksi asiakaspalvelun työ helpottuu, jos ratkaisu on helposti googlattavissa.

Miten hakukoneet toimivat

Hakurobotti

Ennen kuin hypätään SEO-hommiin, perehdytään hitusen prosessiin, jolla hakukoneet toimivat. Hakukoneissa on tietenkin eroja, mutta yleisesti voidaan sanoa niiden sisältävän seuraavat vaiheet:

Tiedonkeruu (Crawling)
Hakukoneet käyttävät verkkosivujen tiedonkerääjiä eli "crawlers", jotka skannaavat ja indeksoivat verkkosivuja löytääkseen uutta sisältöä ja päivittääkseen hakukoneen tietokantaa. Näitä tiedonkerääjiä kutsutaan myös crawlereiksi, indeksointirobotteiksi ja hakuroboteiksi.

Indeksointi (Indexing)
Crawlerien keräämä tieto tallennetaan hakukoneen tietokantaan, jotta se voidaan helposti löytää ja esittää hakutuloksissa.

Hakeminen (Retrieval)
Kun käyttäjä tekee haun, hakukone etsii tietokannastaan sopivia vastineita hakusanoihin. Relevantit tulokset palautetaan eli näytetään niin sanottujen hakualgoritmien perusteella.

Sijoitus (Ranking)
Hakukoneet arvioivat sivustojen relevanssia hakusanoihin nähden ja sijoittelevat ne hakutuloksissa niiden osuvuuden perusteella. Sijoitustekijöitä (ranking factors) on lukuisia, eikä hakukoneet kerro, niitä julkisesti.

Näyttäminen (Display)
Lopuksi hakukone esittää käyttäjälle hakutulokset, jotka perustuvat sivustojen indeksointiin, sijoitteluun ja käyttäjän antamiin hakusanoihin.

Hakukone­optimoinnin kulmakivet

Noniin! Nyt päästään jo lähemmäs käytäntöä. Hakukoneoptimoinnissa on neljä olennaista kulmakiveä, jotka esitellään alla. Ne voidaan jaotella sivun sisällä tapahtuviin toimiin (On-Page) ja sivun ulkopuolisiin toimiin (Off-Page). Kaikki lähtee kuitenkin avainsanatutkimuksesta, jossa kartoitetaan hakumäärät ja lähtötilanne.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus on olennainen osa hakukoneoptimointia

Avainsanatutkimus on yksi keskeisimmistä osista hakukoneoptimointia, joka auttaa tunnistamaan ne avainsanat, joita käyttäjät todennäköisimmin käyttävät etsiessään tietoa. Avainsanatutkimus auttaa kohdentamaan etenkin sisällön optimoinnin oikeisiin avainsanoihin.

Avainsanatutkimus tunnetaan myös nimellä hakusanakartoitus.

Tekninen SEO

Tekninen hakukoneoptimointi varmistaa nettisivun indeksoinnin ja toimivuuden

Tekninen hakukoneoptimointi on toinen tärkeä kulmakivi, joka keskittyy sivuston tekniseen rakenteeseen ja suorituskykyyn. Tämä sisältää esimerkiksi sivuston nopeuden optimoinnin, mobiiliystävällisyyden varmistamisen ja URL-rakenteen parantamisen.

Sisällön optimointi

Hakukoneoptimointiin liittyy paljon sisällön optimointia

Sisällön optimointi on olennainen osa hakukoneoptimointia. Laadukas ja relevantti sisältö, joka vastaa käyttäjien kysymyksiin ja tarpeisiin, auttaa parantamaan sivuston asemaa hakutuloksissa. Sisällön optimointi sisältää myös avainsanojen oikeaoppista käyttöä tekstissä, otsikoissa ja muissa olennaisissa paikoissa.

Off-Site Optimointi

Linkin hankinta tapahtuu sivun ulkopuolella

Off-site optimointi viittaa pitkälti linkin hankintaan. Kun useat laadukkaat sivut linkkaavat sinun sivustollesi, näkee Google sen hyvänä merkkinä. Vaikka linkkien merkitys on muuttunut ajan saatossa, ovat ne edelleen olennainen osa hakukoneoptimointia.

Seuraavissa kappaleissa pureudutaan syvemmälle näihin neljään osa-alueeseen.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen tavoite on määrittää, mihin hakutermeihin SEO-toimet kohdistetaan. Se toimii myös lähtöpisteenä, johon voimme verrata saamiamme tuloksia. Käytännössö se on yleensä taulukko, PDF-dokumentti tai seurantatyökalun näkymä. Avainsanatutkimus sisältää yleensä:

 • Avainsana / hakutermi
 • Avainsanan hakuvolyymi
  (Kuinka monta kertaa avainsanaa haetaan kuukaudessa?)
 • Sivuston nykyinen sijoitus kyseisellä termillä
  (Miten yrityksen sivu sijoittuu tällä hetkellä?)
 • Avainsanan osuvuus
  (Miten osuva tai olennainen avainsana on yritykselle?)
 • Avainsanan vaikeus tai kilpailun taso
  (Miten haastavaa on sijoittua avainsanalla?)
 • Hakuintentio
  (Mikä on todennäköinen tavoite haun takana? Esim. tieto, ostos tai navigointi)

Näitä tietoja ei tietenkään vedetä hatusta. Tarvitset työkalun tai kaksi niiden kartoittamiseen. Ensimmäinen ja tavallaan ilmainen työkalu on Google Keyword Planner, jonka löydät Google Adsistä. Tarvitset siis Google Ads tilin, mutta tilillä ei tarvitse olla mainoksia käynnissä.

Googlen lisäksi SEO-työkaluja on pilvinpimein. Niissä kaikissa on työkalut avainsanatutkimuksen tekemiseen. Myöhemmässä kappaleessa tarkastellaan SEO-työkaluja enemmän, mutta tässä on jo lista suosituimmista.

Avainsanojen ideointi

Jostain pitää kuitenkin keksiä ne avainsanat, joita tarkastellaan. Putkimiestä ei kiinnosta paljonko parturipalveluita haetaan. Tässä on muutama vinkki, joiden kautta saat kattavan otannan olennaisia hakutermejä kartoitukseen.

 1. Kysy asiakkaaltasi (tai itseltäsi), millä termeillä palveluita haetaan?
 2. Kysy palvelun loppuasiakkaalta, mitä he hakivat.
 3. Katso, mitä termejä kilpailijat käyttävät.
 4. Koita keksiä synonyymejä yleisimmille termeille.
  (esim. kotisivu, nettisivu, verkkosivu)
 5. Koita keksiä tarkentavia sanoja.
  (esim. kotisivu hinta, kotisivut nopeasti...)
 6. Katso mitä Google ehdottaa, kun aloitat kirjoittamaan jotain hakukenttään.
 7. Katso myös Googlen ehdottamat "Aiheeseen liittyvät haut".

Jos ideasi uupuvat nopeasti, voit tässäkin tapauksessa turvautua työkalujen apuun. Tässä muutama, joilla pääset varmasti alkuun.

Tekninen SEO

Teknisen SEOn tavoitteena on varmistaa, että sivusto toimii optimaalisesti ja on hakukoneystävällinen. Tekninen SEO kattaa erilaisia toimenpiteitä, kuten sivuston nopeuden optimoinnin, mobiiliystävällisyyden varmistamisen, URL-rakenteen parantamisen ja sivuston indeksoitavuuden parantamisen.

Näiden toimenpiteiden avulla varmistetaan, että hakukoneet voivat indeksoida sivuston tehokkaasti ja näyttää sen relevantteina hakutuloksissa. Tässä on tarkistuslista, joka toimii myös esimerkkinä konkreettisista toimenpiteistä:

 • Tarkista, että sivulla ei ole indeksointivirheitä ja crawlaus ja indeksointi onnistuu
 • Tarkista, että Robots.txt estää vain estettävät sivut
 • Varmista, että XML-sivukartta on asetettu, eikä se ole ristiriidassa robots.txt:n kanssa.
 • Varmista, että sivuston hierarkia on looginen
 • Varmista, että sivusto toimii hyvin mobiilissa
 • Varmista, että sivusto latautuu nopeasti
 • Varmista, että sivu käyttää SSL-suojaus
 • Pakkaa kuvat WebP-formaattiin ja mieluusti alle 100kb kokoon
 • Liusää jäsenneltyä tietoa (schema markup / rich snippets)

Tekniseen hakukoneoptimointiin liittyy muutakin kuten linkkisyvyys ja kanonikaali URLit. Lisäksi sivustollasi saattaa olla sille ominaisia haasteita.

Sisällön optimointi

Sisällön optimoinnilla tarkoitetaan yksittäisen alasivun tai vaikka artikkelin optimointia. Jotta pääset tähän vaiheeseen, sinun pitää tietää mihin hakutermiin kyseinen sivu tähtää. Lähtöoletuksena on myös laadukas sisältö, joka vastaa hakua.

Kaiken pohjana toimii laadukas ja informatiivinen sisältö, joka vastaa käyttäjän tekemää hakua.

Hakutermiä on hyvä käyttää seuraavan listan paikoissa. Muista kuitenkin, että jossain vaiheessa se voi mennä överiksi.

 • Otsikot (h1 etenkin, mutta myös alemmat otsikot)
 • Metakuvaus ja otsikko
 • Sisältö (eli kirjoitus itsessään)
 • URL-rakenne
 • Kuvien alt-tekstit

Sisällön optimointiin voidaan laske myös kuvien optimointi ja sisäinen linkitys. Kuvat tulee tietenkin olla sopivan kokoisia ja pakattuja, jotta sivu latautuu nopeasti.

Sisäisellä linkityksellä tarkoitetaan linkitystä sivun sisällä. Sisäisen linkityksen avulla voit ohjata kävijöitä tärkeille sivuille, luoda hierarkiaa sivustollasi ja auttaa hakukoneita ymmärtämään sivustosi rakennetta ja sisältöä paremmin. Tärkeää on käyttää relevantteja ankkuritekstejä, jotka kuvaavat linkitetyn sivun sisältöä ja auttavat käyttäjiä ja hakukoneita ymmärtämään linkin merkityksen.

Linkin hankinta

Linkin hankinta tai rakentaminen on sivun ulkopuolella (Off-Page) tapahtuvaa hakukoneoptimointia. Tavoittaana on saada mahdollisimman paljon ja laadukkaita linkkejä, jotka ohjaavat ihmisiä muilta sivuilta sinun sivullesi. Tässä on muutama tapa, joilla linkkejä voi rakentaa:

 • Jäsenyydet ja hakemistot:
  Jos yrityksesi on jonkin järjestön jäsen tai löytyy yrityshakemistosta, niihin saa yleensä lisättyä linkin.
 • Sosiaalinen media:
  Some-profiileihin kannatta myös lisätä linkit, vaikka ne ovatkin usein nofollow-linkkejä.
 • Laadukas sisältö:
  Oikeasti hyvä sisältö kerää huomiota ja linkkejä. Tämä vain on varsin hidas strategia.
 • Vieraskirjoitukset:
  Vieraskirjoitukset ovat tehokas tapa rakentaa linkkejä, jossa kirjoitat artikkeleita muiden sivustoille ja sisällytät niihin linkkejä omaan sivustoosi.
 • Kilpailijoiden linkkien analysointi:
  Kilpailijoiden linkkien analysointi auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia saada vastaavia linkkejä omalle sivustolle.

Hakukone­optimoinnin taktiikat: White Hat vs. Black Hat

Internetistä löytyy erilaisia SEO-taktiikoita. Yleensä taustalla on oikoteiden etsiminen ja erilaiset kikkailut. Tämä seurauksena alalle on muodostunut termit White hat ja Black hat -SEO. Valkohatut ovat tietenkin hyvien puolella ja mustahatut ei niin hyvien.

Black Hat ja White Hat hakukoneoptimointitaktiikat

Yleiset White Hat -taktiikat

White hat SEO on yksinkertaisimmillaan hakukoneoptimointia, joka noudattaa Google Webmasters -ohjeistuksia. Tämä tarkoittaa, että se käyttää laadukkaita ja hyväksyttyjä tekniikoita hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Tässä on muutama esimerkki White Hat -taktiikoista

 • Korkealaatuisensisällön luominen.‍
 • Varmistaminen, että verkkosivusto on mobiiliystävällinen.
 • Sivun latausaikojen parantaminen.
 • Linkkien hankkiminen luotettavilta sivustoilta luonnollisella tavalla.

Yleiset Black Hat -taktiikat

Black Hat SEO hyödyntää kyseenalaisia tai kiellettyjä keinoja hakukonenäkyvyyden hankkimiseksi. Tällaisten taktiikoiden käyttäminen voi aiheuttaa huomattavia negatiivisia vaikutuksia sivuston näkyvyyteen. Tässä on muutama tunnistettu Black Hat -taktiikka:

 • Avainsanojen tunkeminen (Keyword Stuffing):
  Avainsanojen liiallinen käyttö sisällössä.
 • Piilotetut sisällöt (Cloaking):
  Eri sisällön näyttäminen hakukoneille kuin käyttäjille.
 • Kommenttien spämmääminen (Comment spamming):
  Linkkien spämmääminen eri sivujen kommenttikenttiin.
 • Linkkien ostaminen:
  Ei luonnollisten linkkien ostaminen ja käyttäminen.
 • Sisällön automatisointi:
  Bottien tai ohjelmien käyttö sisällön luomiseen.

Tuo viimeinen kohta on mielenkiintoinen, sillä tekoäly osaa tehdä varsin hyvää ja oikeasti hyödyllistä sisältöä.

Black Hat voi tulla hyvin kalliiksi

Google kehittää algorytmiään jatkuvasti ja päivityksissä usein pois suljetaan mahdollisuudet Black Hat -kikkailuille. Koska nämä taktiikat ovat Googlen hakukoneen käytäntöjen vastaisia, voivat ne johtaa nettisivun rankkauksen heikkenemiseen tai jopa sivuston poistamiseen hakutuloksista.

Pitkällä tähtäimellä Balc Hat -menetelmät vahingoittavat sivuston mainetta ja luotettavuutta, mikä voi haitata sen online-näkyvyyttä ja liiketoimintaa. Google suosittaa keskittymään hyödyllisen, luotettavan ja ihmiskeskeisen sisällön tuottamiseen, mikä edistää positiivista käyttäjäkokemusta ja kestävää hakukonenäkyvyyttä.

Parhaat käytännöt ja ranking tekijät

Mikään hakukone ei suoraan paljasta algoritmiä. Tästä huolimatta tiedämme varmuudella, että tietyt asiat vaikuttavat hakutuloksiin. Osan näistä tekijöistä Google on itse vahvistanut ja osa on löytynyt testien avulla.

No ne linkit:
Uskottavilta ja olennaisilta verkkosivustoilta saadut linkit ovat merkittävässä roolissa Googlen algoritmissa.

Relevanssi:
Sisällön on oltava relevanttia hakuun nähden ja sisältää samoja avainsanoja.

Tuoreus:
Google arvostaa tuoretta ja ajan tasalla olevaa sisältöä, joten verkkosivustosi säännöllinen päivittäminen voi vaikuttaa positiivisesti sijoituksiin.

HTTPS:
Turvalliset verkkosivustot, joissa on HTTPS-salaus, ovat Googlen suosiossa ja saattavat saada sijoitusboostin.

Mobiiliystävällisyys:
Verkkosivustot, jotka on optimoitu mobiililaitteille ja tarjoavat hyvän käyttäjäkokemuksen älypuhelimilla ja tableteilla, ovat etusijalla Googlen sijoituksissa.

Sivun nopeus:
Nopeammin latautuvat verkkosivustot sijoittuvat yleensä korkeammalle hakutuloksissa, sillä sivun nopeus on tärkeä sijoitustekijä Googlelle.

Sisällön laatu:
Korkealaatuinen, arvokas ja ainutlaatuinen sisältö, joka tarjoaa näkemyksiä ja käsittelee aiheita syvällisesti, on ratkaisevan tärkeää hakukoneoptimoinnissa.

Avainsanojen optimointi:
Avainsanojen asianmukainen sijoittelu sisältöön, meta-tageihin ja otsikoihin voi parantaa näkyvyyttä hakutuloksissa.

Kuvien optimointi:
Kuvien optimointi tiedostonimien, alt-tekstin ja sopivan koon avulla voi parantaa SEO-suorituskykyä.

Alan asiantuntemus:
Asiantuntemuksen osoittaminen tietyn toimialakohtaisen sisällön kautta voi auttaa vahvistamaan auktoriteettia ja parantamaan sijoituksia.

Hakukone­optimointi erikois­tilanteissa

Hakukoneoptimoinnin sisällä voi myös erikoistua. Alalle on muodostunut omat alakategoriat tiettyihin bisnesmalleihin liittyen. Tässä pienet kuvaukset niistä:

Paikallinen SEO (Local SEO)

Paikallinen SEO

Paikallinen SEO on hakukoneoptimoinnin (SEO) haara, joka keskittyy verkkosivuston optimointiin paikallisten hakutulosten näkyvyyden parantamiseksi. Se on erityisen tärkeää yrityksille, jotka palvelevat tiettyjä maantieteellisiä alueita tai joilla on fyysisiä toimipisteitä. Paikallisen SEO:n strategiat pyrkivät tehostamaan verkkosivuston läsnäoloa verkossa houkutellakseen paikallisia asiakkaita ja lisätäkseen näin kävijöitä ja myyntiä kivijalkaliikkeissä. Olennaisia tekijöitä paikallisessa SEOssa ovat:

 • Google Maps -listaus ja sen optimointi
 • Maantieteellisten avainsanojen tunnistaminen
 • Arvostelujen korostaminen sivuilla ja kartassa

Verkkokaupan SEO (Ecommerce SEO)

Verkkokaupan hakukoneoptimointi

Verkkokaupan SEO tarkoittaa verkkokauppojen ja ecommerce-sivustojen optimointia niiden näkyvyyden parantamiseksi hakukonetuloksissa. Verkkokaupan SEO-strategiat keskittyvät orgaanisen liikenteen lisäämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja konversioiden kasvattamiseen verkkokauppa-alustoilla. Olennaisia tekijöitä verkkokauppojen kohdalla ovat:

 • Tuotesivujen ja kuvausten optimointi
 • Sivuston rakenteen optimointi (esim. kategoriat)
 • Käyttökokemuksen optimointi (esim. kassa)

B2B SEO

B2B SEO

Tämä saattaa olla allekirjoittaneen keksintö. B2B SEO viittaa hakukoneoptimoinnin strategioihin, jotka on räätälöity erityisesti yritysten väliseen kauppaan (B2B) keskittyville yrityksille. B2B SEO keskittyy verkkosivustojen, sisällön ja online-läsnäolon optimointiin uusien asiakkaiden hankkimiseksi. Alalla puhutaan myös Inbound-markkinoinnista. Olennaisia tekijöitä B2B SEOssa ovat:

 • Asiantuntija-artikkelien kirjoittaminen
 • Erilaiset oppaat ja liidimagneetit
 • niitä seuraavat sähköpostiautomaatiot

SEO-työkalut

SEO-työkalut tarjoavat erilaisia toimintoja, kuten avainsanojen tutkimisen, kilpailijoiden analysoinnin, backlink-profiilien seurannan, sivuston nopeuden testaamisen ja on-page SEO-arvioinnit. Ne auttavat tunnistamaan ja korjaamaan teknisiä ongelmia, jotka saattavat haitata sivuston sijoitusta, sekä antavat suosituksia sisällön optimointiin avainsanojen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Lisäksi SEO-työkalut tarjoavat usein seuranta- ja raportointiominaisuuksia, jotka mahdollistavat strategian tehokkuuden arvioinnin ja tarvittavien muutosten tekemisen reaaliaikaisesti.

Moni näistä työkaluista on verrattaen kallis. Harva yritys on valmis maksamaan 200€ kuukaudessa yksittäisestä työkalusta. Tämän takia SEO-työkalujen suurin käyttäjäryhmä on toimistot.

SEMRush

Hakukoneoptimointi työkalut SemRush

SEMrush on monipuolinen ja suosittu SEO-työkalu, joka tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia online-markkinointistrategioiden optimointiin. Se on tunnettu kyvyistään avainsanojen tutkimuksessa, kilpailijoiden analysoinnissa ja Google Adsin optimoinnissa. SEMrush tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja ja raportteja käyttäjien SEO-toimien tehostamiseen, avainsanatutkimuksesta backlink-auditointeihin, sijoituksen seurantaan ja kilpailijoiden analysointiin.

Yli 55 työkalun avulla SEMrush palvelee digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueita, mukaan lukien SEO, PPC, sisällön optimointi, sosiaalisen median hallinta ja kilpailija-analyysit. Kaiken kaikkiaan SEMrush on voimakas työkalu, joka voi nostaa SEO-strategiat uudelle tasolle, mutta sillä on tiukka hintalappu.

Topit

Kotisivut Positive
Paljon ominaisuuksia
Kotisivut Positive
Kilpailijoiden seuranta
Kotisivut Positive
Valtava tietokanta
Kotisivut Positive
Kumppanuusohjelma toimistoille

Flopit

Kotisivut Negative
Hintava
Kotisivut Negative
Hitusen haastava käyttöliittymä

Kenelle: Toimistot ja yritykset, joilla on varaa
Alustan kieli: Englanti
Alustan hinta: alk. n. 100 €/kk
Linkit: semrush.com

Ahrefs

Hakukoneoptimointi työkalut aHrefs

Ahrefs on erittäin tykätty SEO-työkalu, joka on ollut alalla jo monen vuoden ajan. Se tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia perussijoitusten seurannasta edistyneeseen linkkien analysointiin. Ahrefs tarjoaa arvokkasta tietoa linkeistä, avainsanoista ja kilpailijoiden strategioista, tehden siitä kattavan työkalun SEO-toimien optimointiin. Sen käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja tehokkaiden ominaisuuksien ansiosta Ahrefsia käytetään laajasti ammattilaisten keskuudessa.

Lisäksi alustoilla kuten YouTube on saatavilla virallisia opetusvideoita, jotka näyttävät, miten Ahrefsia voidaan käyttää tehokkaasti. Ahrefs on yksi parhaista SEO-työkaluista.

Topit

Kotisivut Positive
Hyvä tietokanta
Kotisivut Positive
Mahtavat opastusvideot
Kotisivut Positive
Selkeä käyttöliittymä

Flopit

Kotisivut Negative
Hitusen hintava
Kotisivut Negative
Ei PPC tai some ominaisuuksia

Kenelle: Toimistot ja yritykset, joilla on varaa
Alustan kieli: Englanti
Alustan hinta: alk. 89 €/kk
Linkit: ahrefs.com

Moz

Hakukoneoptimointi työkalut Moz

Moz on tunnettu SEO-työkalu, joka tarjoaa erilaisia ominaisuuksia hakukoneoptimointiin. Moz tarjoaa kattavan työkalupaketin, johon kuuluu avainsanatutkimus, sivuston auditoinnit, linkinrakennus ja paljon muuta. Sen  käyttöliittymän on hitusen haastavampi kuin kilpailijoilla.

Myös Moz tunnetaan oppaista ja resursseja, joiden avulla käyttäjät voivat tehokkaasti hyödyntää sen ominaisuuksia. Kaiken kaikkiaan Moz on tunnettu ja tehokas SEO-työkalu.

Topit

Kotisivut Positive
Laajat työkalut
Kotisivut Positive
Kattava tietokanta
Kotisivut Positive
Yksilöllisiä mittareita

Flopit

Kotisivut Negative
Paljon opettelua
Kotisivut Negative
Hintava

Kenelle: SEO-nörtit
Alustan kieli: Englanti
Alustan hinta: alk. n. 100 €/kk
Linkit: moz.com

SE Ranking

Hakukoneoptimointi työkalut SE ranking

SEMrush on monipuolinen ja suosittu SEO-työkalu, joka tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia online-markkinointistrategioiden optimointiin. Se on tunnettu kyvyistään avainsanojen tutkimuksessa, kilpailijoiden analysoinnissa ja Google Adsin optimoinnissa. SEMrush tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja ja raportteja käyttäjien SEO-toimien tehostamiseen, avainsanatutkimuksesta backlink-auditointeihin, sijoituksen seurantaan ja kilpailijoiden analysointiin.

Yli 55 työkalun avulla SEMrush palvelee digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueita, mukaan lukien SEO, PPC, sisällön optimointi, sosiaalisen median hallinta ja kilpailija-analyysit. Kaiken kaikkiaan SEMrush on voimakas työkalu, joka voi nostaa SEO-strategiat uudelle tasolle, mutta sillä on tiukka hintalappu

Topit

Kotisivut Positive
Käyttäjäystävällinen
Kotisivut Positive
Halpa verrattuna muihin

Flopit

Kotisivut Negative
Rajatut liitännäiset

Kenelle: Yrityksille, jotka tekevät omaa SEOa
Alustan kieli: Englanti
Alustan hinta: n. 40 €/kk
Linkit: seranking.com

Ilmaiset SEO-työkalut

No onhan näitä ilmaisiakin työkaluja, mutta ne usein tekevät vain yhtä asiaa. Voi myös olla, että maksumuurin takana on enemmän ominaisuuksia. Tässä kuitenkin tärkeimmät ilmaiset SEO-työkalut.

Google Search Console

Google Search Console, aiemmin tunnettu nimellä Google Webmaster Tools, on Googlen tarjoama ilmainen palvelu, joka auttaa verkkosivustojen omistajia seuraamaan ja ylläpitämään sivustonsa näkyvyyttä Google-hakutuloksissa.

Se tarjoaa erilaisia työkaluja ja raportteja sivuston hakuliikenteen ja suorituskyvyn mittaamiseen, ongelmien korjaamiseen ja sivuston optimointiin. Aiemmin luetellut maksulliset työkalut käyttävät usein Search Consolen dataa raporteissaan.

Katso lisää Search Consolen omalta sivulta.

Screaming Frog

Screaming Frog SEO Spider on vanhanliiton SEO-työkalu. Sitä käyttävät yritykset ja SEO-ammattilaiset verkkosivustojen auditointeihin, SEO-ongelmien analysointiin ja on-page-optimointiin. Tuosin kuin muut alustat Screeming Frog asennetaan tietokoneelle. Tästäkin sovelluksesta on myös maksullinen versio.

Lue lisää Screaming Frogin sivuilta.

Ubersuggest

Ubersuggest on Neil Patelin kehittämä ilmainen SEO-työkalu, joka on suunniteltu auttamaan käyttäjiä avainsanatutkimuksessa, kilpailija-analyysissä ja sivuston auditoinneissa. Se on saatavilla Chrome-laajennuksena ja selain pohjaisena alustana.

Kokeile Ubersuggestia täältä.

Ja paljon muita

Hakukoneoptimoinnin ammattilainen käyttää myös monia muita työkaluja. Nettisivualustat ja seurantatyökalut ovat päivittäisessä käytössä. Tässä vielä lista työkaluista, jotka ovat olennaisia, mutta eivät varsinaisesti puhtaita SEO-työkaluja.

 • Google Analytics - Nettisivun kävijöiden analyysointi
 • Google Tag Manager - Hallinnoi verkkosivuston seurantakoodeja
 • Google My Business - Hallinnoi yrityksiä Googlen kartoilla
 • ChatGPT - AI-sisällöntuotanto
 • Canva - Helppo graafinen työkalu
 • Trello - Projektin ja tehtävien hallinta
 • Mailchimp - Sähköpostimarkkinointi ja automatisointi
 • Hotjar - Käyttäytymisen analyysi, Heat mapit
 • Yoast SEO (WordPressille) - Sivuston SEO-optimointi
 • WordPress - Joustava, muokattava nettisivualusta
 • Shopify - Verkkokaupan rakennustyökalu
 • Webflow - Ammattimainen verkkosivuston luoja
 • Squarespace - Design-keskeinen sivustonrakentaja
 • AnswerThePublic - Asiakasymmärrystä
 • Majestic - Linkien analyysointiin
 • Google Trends - Hakutrendien analyysi
 • Grammarly - Kirjoittamisen ja kieliopin tarkistus
 • Copyscape - Plagiointitarkistaja

Hakukone­optimoinnin prosessi

Voi olla, että tässä tulee hitusen kertausta, mutta nyt katsotaan SEO-prosessin neljä yleistä vaihetta.

1. Tekniset asiat kuntoon

Tekniset seikat voivat vaikuttaa sivustosi sijoituksiin tai jopa estää sen näkymisen Googlen hakutulossivuilla. Jotta sisältösi voisi sijoittua, Googlen on löydettävä ja indeksoitava sisältösi. Tämän varmistamiseksi sivustosi tulee olla sekä indeksoitavissa että selattavissa. Teknisten SEO-ongelmien ratkaisuun suositellaan SEO-auditointityökaluja, kuten Google Search Consolea.

2. Valitse kohde avainsana

Avainsanan valinta lähtee avainsanatutkimuksesta. Avainsanoja valittaessa on otettava huomioon hakumäärät, osuvuus, kilpailu ja hakun tarkoitus. Jos olet ensi kertaa optimoimassa sivuasi, aloita yhdellä termillä.

3. Luo optimoitu sivu

Sivun sisältö on se, mikä yhdistää Googlea käyttävät hakijat ja sivustosi. Google painottaa laadukasta ja hyödyllistä sisältöä, sillä se on kayttäjät odottavat sitä.

Google ei paljasta tarkkaa tapaansa arvioida sisältöä, mutta korostaa sisällön merkitystä, relevanssia, laatua, käytettävyyttä sekä kontekstia. Kurkkaa aiempi kappale sisällön optimoinnista.

Toista kakkos ja kolmos kohtaa olennaisten avainsanojen kohdalla.

4. Rakenna linkkejä sivulle

Tarvitset kahta tyyppiä linkkejä: sisäisiä linkkejä ja ulkoisia linkkejä. Molemmat ovat olennaisia tekijöitä sijoituksen muodostumiseen, mutta ulkoiset linkit vievät valokeilan.

Sisäiset linkit auttavat hakurobotteja selamaan sivuja tehokkaammin ja rakentavat sivuston hierarkiaa. Ulkoiset linkit toimivat merkkeinä luottamuksesta muilta verkkosivustoilta, ja mitä enemmän "luottamusta" saat, sitä korkeammalle sijoitut hakutuloksissa. Ulkoisten linkkien hankkiminen voi tapahtua joko orgaanisesti tai aktiivisen kampanjan kautta.

Seuraa tuloksia

Edelliset neljä vaihetta muodostavat perustan tehokkaalle hakukoneoptimoinnille. Muista kuitenkin seurata näkyvyyttä ja liikennettä, jotta tiedät onko toimistasi ollut hyötyä. Seuranta on kätevä tehdä SEO-työkaluilla ja Google Search Consolella.

Hakukone­optimoinnin ostaminen

Harva yrittäjä halua käyttää aikansa sisällön tuotantoon ja SEO-työkalujen tuijottamiseen. Tämän takia Suomessakin lukuisat toimistot tarjoavat SEO-palveluita. Tässä on muutama asia, jotka kannattaa kysyä palveluntarjoajalta:

 • Alkaahan prosessi avainsanatutkimuksella?
 • Miten tuloksia mitataan ja raportoidaan?
 • Kuuluuko palveluun sisällöntuotantoa?
 • Kuuluuko palveluun linkin hankintaa?
 • Onko palvelulla tyytyväisyys tai tulostakuuta?
 • Kuinka nopeasti pitäisi näkyä tuloksia?

Hakukoneoptimoinnin hinta

Hakukoneoptimoinnin hinta

Hakukoneoptimointipalvelut tarjotaan yleensä kuukausittain veloitettavina kokonaispaketteina, joissa yhdistyvät sekä ulkoiset että sisäiset SEO-toimenpiteet, tekninen optimointi ja sisällöntuotanto. Palveluiden hinnat heittelevät suuresti eri tarjoajien kesken. Kunkin yrityksen lähestymistavat ovat erilaisia, eikä alalla ei vallitse yhtenäistä standardia.

Tyypillisesti pienyrityksille suunnattuja hakukoneoptimointipalveluja myydään 1000 - 3000 euron kuukausihinnalla. Näihin hintoihin kuuluu tavallisesti palvelun alkuarviointi (avainsanatutkimus), tekninen optimointi, sisältöstrategian kehittäminen ja ulkoisen SEO:n toteutus.

Mikäli harkitset SEO-palvelun hankkimista kuukausittaisena sopimuksena, on tärkeää selvittää, miten palveluntarjoaja kohdentaa toimensa SEO:n eri alueisiin ja kuinka paljon sisältöä verkkosivustollesi tuotetaan sopimuksen puitteissa.

Hakukone­optimoinnin tulevaisuus

Hakukoneoptimoinnin tulevaisuus on iso kysymysmerkki, mutta pakkohan sitäkin on spekuloida. Tässä on pari yleistä veikkausta tulevaisuuden suunniksi:

1. Tekoäly ja koneoppiminen

Tekoäly ja koneoppiminen auttaa hakukoneiden paremmin ymmärtämään käyttäjien tavoitteita ja tarkoituksia, joten hakukoneet voivat antaa paremmat tulokset käyttäjille. Voi myös olla, että nettisivujen vierailut vähenevät, kun hakukoneet antavat vastaukset suoraan.

2. Äänikomennot ja saavutettavuus

Äänikomennot ja helppokäyttötoiminnot auttavat käyttämään hakukoneita eri tilanteissa. Tulevaisuudessa SEO-tyypit saattavat tavoitella pääsyä äänikomentoihin esimerkiksi strukturoidun datan kautta.

Tässä on myös pari SEO-trendin listaa, jotka kannattaa kiinnittää huomiota tämän vuoden aikana:

3. Videot

Videot eivät katoa mihinkään. Niiden avulla sivustosi erottuu kilpailijoista ja sisällön kuluttaminen on helpompaa. Videoiden sisällyttäminen saattaa jo nyt auttaa sivusi sijoitusta.

4. Responsiivisuus

Responsiivisuus liitetään usein mobiililaitteisiin, mutta se tarkoittaa sivun muovautumista kaikille laitteille. Sivun pitää jo nyt toimia pienellä kännykällä ja suurella näytöllä. Mukaan tulee kokoajan vain uusia laitteita ja kategorioita. Sivusi pitää siis toimia kaikialla, missä myös Google toimii.

Usein kysytyt kysymykset Hakukone­optimoinnista

Hakukoneoptimoinnin vaikutukset eivät ilmene heti. Sen, kuinka nopeasti tulokset alkavat näkyä, määrittävät monenlaiset tekijät, kuten alasi kilpailuasetelma, sivustosi tila, SEO-strategiasi taso ja toteutettavien toimien jatkuvuus.

Tyypillisesti näkyvien tulosten saavuttaminen voi vaatia aikaa muutamista kuukausista jopa vuoteen. Tämä johtuu siitä, että hakukoneiden on ensin indeksoitava tekemäsi muutokset ja sivustosi sijoitukset paranevat vähitellen, kun sen auktoriteetti ja relevanssi hakukoneiden silmissä kasvaa.

Hakukoneiden käyttämät algoritmit ovat monimutkaisia ja ne kehittyvät jatkuvasti. Ne arvioivat useita eri tekijöitä määrittäessään sivuston sijoituksen, kuten sisällön relevanssin ja laadun, käyttäjäkokemuksen mittarit, sivuston latausnopeuden, mobiiliystävällisyyden, sivuille johtavien linkkien määrän ja laadun sekä sivuston tietoturvan.

Algoritmien päätavoitteena on tarjota käyttäjille mahdollisimman osuvia ja korkealaatuisia hakutuloksia, joten sivustosi näiden seikkojen kehittäminen voi parantaa sen sijoitusta.

Voi hyvinki olla, että kannattaa. Se riippyy liiketoiminnastasi. Hakukoneoptimoinnin hyvä puoli on sen mitattavuus. Voi olla, että SEOn ansiosta saat 1000 kävijää lisää sivuillesi joka kuukausi. Heistä 10 pyytää tarjouksen ja yksi muuttuu asiakkaaksi. Asiakkaan arvo tietenkin määrittää sen kuinka paljon hakukoneoptimoinnista kannattaa maksaa.

Kukaan ei voi taata, että sivustosi yltäisi ykköspaikalle. Vaikka pääsisitkin sinne, kukaan ei voi taata, että pysyt siellä.

Hakukoneiden algoritmit ovat monimutkaisia ja sijoituksiin vaikuttavat monet tekijät, jotka ovat yksittäisen toimijan kontrollin ulkopuolella. Kilpailijoiden strategiat, algoritmien päivitykset ja käyttäjien käyttäytymisen muutokset voivat vaikuttaa sivustosi sijoitukseen.

Hyvä SEO-strategia pyrkii jatkuvasti parantamaan verkkosivusi eri osa-alueita tavoitteenaan lisätä sen näkyvyyttä ja asemaa pitkällä aikavälillä, mutta se ei tarjoa takeita tietystä sijoituksesta hakutuloksissa.

Vaikka sosiaalisen median signaalit eivät suoraan vaikuta hakukoneiden sijoituksiin, sosiaalinen media voi epäsuorasti edistää SEO-tavoitteitasi. Aktiivinen sosiaalisen median läsnäolo voi lisätä sivustosi näkyvyyttä, houkutella liikennettä ja tukea linkkien hankintaa.

Yhteenveto: SEO on jatkuvaa tekemistä

Hakukoneoptimointi (SEO) ei ole kertaluonteinen projekti, vaan jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä huomiota. Alati muuttuvat algoritmit ja kilpailutilanne takaa tekemistä kaikille SEO-tyypille.

Menestys rakentuu pitkäjänteiseen sitoutumiseen, jossa sisällön laatu, tekninen optimointi, käyttäjäkokemus ja ulkoinen linkitys toimivat yhteen. Vain näin voit varmistaa, että sivustosi säilyy kilpailukykyisenä ja saavuttaa potentiaalisten asiakkaiden huomion hakukoneiden maailmassa.

Jutellaanko SEO-hommista?

Ei hätää, en ole mikään myyntitykki. Olen korkeintaan innostunut nörtti. Pistä vaan viestiä tulemaan, niin jutellaan ihan rennosti. Jos haluat tarkkoja lukuja, voit suoraan pyytää tarjousta täältä.

Viestisi lähti mallikkaasti matkaan! Vastailen siihen pikimmiten.
Oops! Jokin meni vikaan. Viitsisitkö vielä tarkistaa kentät ja kokeilla uudestaan.