Palvelu­muotoilu (YAMK) kokemuksia

TL;DR

Sisällys­luettelo

Näytä koko luettelo

Palvelumuotoilu on yksi XAMKin suosituimmista YAMK-tutkinnoista. Sain sen viimein päätökseen ja tässä on hieman kokemuksia kyseisestä tutkinnosta.

Kurssit & opetus

Kävin tässä tutkinnossa seuraavat pakolliset kurssit:

  • Muotoiluajattelu (5 op)
  • Palvelumuotoilu (5 op)
  • Palvelukokemus (5 op)
  • Palvelun konseptointi (5 op)
  • Palvelun testaus ja tuotteistaminen (5 op)

Lisäksi tutkintoon mahtui opinnäytetyöhön liittyvät kurssit ja pari vapaa valintaista kurssia.

Kurssien tarkoitus oli luoda palvelumuotoilun prosessia mukaileva jatkumo. Muotoiluajattelu loi pohjaa teorian kautta. Palvelumuotoilu-kurssilla aloitettiin keräämään asiakastietoa ja -ymmärrystä. Siitä sitten oli tarkoitus edetä konseptien ja testauksen kautta jonkinlaiseen valmiiseen tuotokseen. Pitkälti jokaisella kurssilla toteutettiin kehitystehtävää, jonka sai itse valita. Itse kehitin omaa palveluani, jonka tiimoilta tein myös opinnäytetyöni.

Näistä kursseista suosikkini oli Palvelukokemus. Se johtui hyvästä opettajasta ja käytännönläheisemmästä näkökulmasta. Valitettavasti muut kurssit eivät päässeet kovin lähelle käytäntöä pois lukien itsenäisesti tehtävä kehitystyö. Asiaan vaikutti tietenkin korona ja etätyöskentely.

Järjestelmät

Xamkista löytyy muiden korkeakoulujen tapaan iso kasa erilaisia järjestelmiä. On tiimssiä, learnia, studenttia, luksia, kaakkuria, wihiä ja peppiä. Nämä järjestelmät itsessään oikeastaan toimivat, mutta tieto ja ohjeistukset olivat sirpaloituneet moneen paikkaan. Opettajat olisivat voineet myös hallita järjestelmät paremmin.

Opinnäytetyö

Meitisn opparin voi lukea täältä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112023183

Oppariprosessi oli varsin itsenäinen. Ohjausta kyllä sai, jos sitä pyysi. Välillä tuli olo, että ohjaajillani oli kädet täynnä kaikkea muutakin. Joka tapauksessa maaliin päästiin.

Opinnäytetyöhön kannattaa tietenkin valita oikeasti kiinnostava aihe. Muuten tuota työtä ei saa ikinä valmiiksi. Minullakin opinnäitetyön toteuttaminen venyi muiden kiireiden takia. Vaikka tein työni omalle yritykselleni, oli se ajoittain varsinaista tervan juontia.

Korona ja monimuoto

Korona vaikutti oman aloitusryhmäni opiskeluun suuresti. En käynyt kertaakaan kampuksella eli kaikki tapaamiset opinnäyteseminaareja myöten toteutettiin etänä. Tässä oli tietenkin hyvänä puolena säästöt matkakuluissa. Toisaalta se ns. verkostoituminen jäi hyvin vähälle.

Työnohessa opiskelu on varsin syvältä. Sen saatat tietääkin, mutta haluan korostaa sitä tässäkin. Itse pystyin yrittäjänä varaamaan aikaa opinnoille joustavasti. Tästä huolimatta opinnot etenivät varsin hitaasti. Kesälomallani tei suurimman osan opinnäytetyöstäni. Mieti tarkkaan, mitä olet valmis tekemään, jos suunnitelmissasi on tällainen monimuoto-opiskelu.

Kannattaako hakea?

Tässä vaiheessa ehkä olet tajunnut, että en ole täysin tyytyväinen tähän tutkintoon. Olen kuitenkin tyytyväinen, että sain sen maaliin. Hyötyäkin sain irti etenkin opinnäytetyöstäni. Olen kuitenkin sitä mieltä, että palvelumuotoilua voi oppia muillakin tavoilla. Esimerkiksi Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto olisi monelle varmasti parempi ja huomattavasti käynännönläheisempi vaihtoehto. Ylempi korkeakoulututkinto kuitenkin houkutteli myös allekirjoittanutta.

Kyllä XAMKin Palvelumuotoilu (YAMK) koulutusohjelmassakin asioita oppii, mutta kyseessä on edelleen korkeakoulu. Ei siis kannata odottaa innostavia luennoitsijoita joka kurssilla tai lukuisia työpajoja lähijaksojen aikana. Luvassa on luentoja, raportteja ja opinnäytetyö eli tutkimus.

Janne Parri Blogi
Janne Parri
Suunnittelija, yrittäjä
Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä: