Jyväskylän palvelualan opisto

Jyväskylän palvelualan opisto
Jyväskylän palvelualan opisto
Tämä projekti tehtiin yhteistyössä
kanssa.
Janne Parri

Kotisivujen toteutus sujui aina suunnittelusta valmiiden sivujen käyttöön­ottokoulutukseen ammattimaisesti aikataulussa ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Yhteistyö tuotti toivottua tulosta ja uudet kotisivut on otettu hyvin vastaan.

Aino Koskinen, apulaisrehtori

Jypaon uusi ilme

Projektin pohjalla oli Jypaon uusi ilme, jonka oli toteuttanut Julia Palola. Graafinen ohjeisto ja kuvitukset olivat mahtava lähtökohta projektille. Tämän lisäksi toiveena oli saada selkeät ja informatiiviset sivut.

Suunnittelu

Projektiryhmässä oli rehtori Sami ja apulaisrehtori Aino. Lisäksi näkemyksiä kysyttiin opinto-ohjaajilta ja opintosihteereiltä.

Suunnittelu alkoi perehtymällä Jypaon opiskelijoihin ja yhteyistyö tahoihin. Heistä tehtiin persoona, joita hyödynnettiin pitkin projektia. Vaikka pohajalla oli graafinen ohjeisto, ulkoasua testattiin erilaisilla versioilla etusivusta.

Merkittävä rooli tässäkin projektissa oli tiedon järjestely. Mietimme yhdessä Samin ja Ainon kanssa, kuinka tutkintojen kuvaukset, hakuohjeet ja muut osiot järjestyisivät sivuille.

Kehitysvaihe ja saavutettavuus

Jypao on velvollinen noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia, joten niitä mietittiin ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Saavutettavuus kulminoitui videosisältöjen kuvailuun ja teknisten elementtien luontiin. Kehitysvaiheessa saavutettavuuden varmistamista helpotti Webflow-alusta ja sen sisältämä auditointipaneeli.