Oppari - Kyselyn tulokset ja asiakaspersoonat

Janne Parri
/
22.11.2022
/
Blogi
/

Koko opparin voi lukea täältä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112023183

Kyselyn tulokset

Meitsin kyselyllä vahvistettiin haastattelujen tuloksia. Vastaajia saatiin 201 ja he painottuivat viestintä ja palvelualoille. Vastauksia ristiintaulukoitiin alustavien asiakaspersoonien mukaan. Ristiintaulukoinnilla löydettiin mielenkiintoisia eroavaisuuksia henkilöiden välillä. Näitä eroja on esitelty videolla tarkemmin.

Asiakaspersoonat

Asiakaspersoonat muodostettiin haastattelujen ja kyselyn pohjalta. Niitä toteutettiin kolme. Näiden lisäksi aineiston avulla tunnistettiin neljä muuta persoonaa, jotka rajattiin tarkastelun ulkopuolelle.

Vilma on yksi kolmesta persoonasta. Videolla on esitelty muutkin.