Oppari - Kyselyn tulokset ja asiakas­persoonat

TL;DR

Sisällys­luettelo

Näytä koko luettelo

Koko opparin voi lukea täältä: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112023183

Kyselyn tulokset

Meitsin kyselyllä vahvistettiin haastattelujen tuloksia. Vastaajia saatiin 201 ja he painottuivat viestintä ja palvelualoille. Vastauksia ristiintaulukoitiin alustavien asiakaspersoonien mukaan. Ristiintaulukoinnilla löydettiin mielenkiintoisia eroavaisuuksia henkilöiden välillä. Näitä eroja on esitelty videolla tarkemmin.

Asiakaspersoonat

Asiakaspersoonat muodostettiin haastattelujen ja kyselyn pohjalta. Niitä toteutettiin kolme. Näiden lisäksi aineiston avulla tunnistettiin neljä muuta persoonaa, jotka rajattiin tarkastelun ulkopuolelle.

Vilma on yksi kolmesta persoonasta. Videolla on esitelty muutkin.

Janne Parri Blogi
Janne Parri
Suunnittelija, yrittäjä
Sinua saattaisi kiinnostaa myös nämä: